Pravila nagradnog darivanja "Najljepše ime za magaricu"

Pravila nagradnog darivanja:

Članak 1: Organizator nagradnoga kviza

Nagradno darivanje “Najljepše ime za magaricu” raspisuje OPG “SUZI” Susanne Lucić, Umejčina 5, 51263 Šmrika,  OIB 15471265977  (u daljnjem tekstu: Organizator).

Članak 2: Trajanje i svrha nagradnoga darivanja

Nagradno darivanje provodi se u svrhu promocije Organizatora od 06.05.2024. u 19:00 do 11.05.2024  u 19:00 na službenoj Facebook stranici Magareće Mlijeko – OPG Lucić

Članak 3: Fond nagrada koji utvrđuje organizator

Organizator dodjeljuje 2 obiteljske ulaznice u vrijednosti od 24 eura za svaku. Jedna obiteljska ulaznica vrijedi za 2 odrasle osobe i 2 djece. Organizator će nagraditi jednog sudionika s dvije obiteljske ulaznice. Ukupna vrijednost nagradnog fonda je 48 eura.

Članak 4: Način sudjelovanja i proglašenje pobjednika

U nagradnom darivanju mogu sudjelovati sve punoljetne osobe koje prihvaćaju ova pravila te uvjete sudjelovanja.

Sudionici sudjeluju komentiranjem ispod objave nagradnoga darivanja od dana 06.05.204. u 19:00 do 11.05.2024. u 19:00 na Facebook stranici Magareće Mlijeko – OPG Lucić, a broj komentara po sudioniku nije ograničen. Organizator će izabrati jedan najkreativniji komentar. Komentar se može sastojati od prijedloga imena za jednu magaricu koji počinje na slovo R i ima dva sloga. Dobitnik će se odabrati uz pomoć žirija u sastavu Susanne Lucić, Marko Lucić i Mihael Lucić. Ukoliko više sudionika u komentaru navodi ime za magaricu koje žiri odabare, dobitnik je sudionik koji je prvi u komentaru predložio pobjedničko ime. Dobitnik će biti objavljen na službenoj Facebook stranici Organizatora neposredno nakon odabira od strane žirija.

Sudionici ovoga nagradnog kviza ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene ovim pravilima od strane Organizatora niti se nagrada može zamijeniti za novac. Prijavom na nagradno darivanje sudionici potvrđuju da su upoznati s pravilima te da ista prihvaćaju u cijelosti.

Članak 5: Preuzimanje nagrade

Dobitnik nagradnoga darivanja svoju nagradu mogu preuzeti na prostoru OPG-a “Suzi” Susanne Lucić. O načinu preuzimanja nagrada dobitnici će biti obaviješteni od strane Organizatora nakon javljanja u inbox Facebook stranice Organizatora.

Dobitnik nagradu može realizirati uz osobnu iskaznicu – nagrada nije prenosiva. Obiteljske ulaznice treba iskoristiti najkasnije do 01.08.2024.

Članak 6: Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnom darivanju sudjelovanjem prihvaćaju pravila nagradnog darivanja i daju dozvolu Organizatoru za obradu podataka (ime i prezime) koja će omogućiti proglašenje pobjednika. Organizator će obrađivati podatke do okončanja nagradnoga darivanja i marketinških aktivnosti vezanih uz provođenje samoga nagradnoga darivanja.

Organizator će poduzeti sve potrebne mjere koje će osigurati da se osobni podatci sudionika u nagradnom darivanja obrade i koriste na siguran način u skladu s GDPR uredbom.

Članak 7: Ova objava nije sponzorirana od strane Facebooka

Ovo nagradno darivanje nije ni na koji način povezan s Facebookom, Facebook ga ne promiče niti sponzorira. Svoje podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog nagradnog darivanja dajete OPG “Suzi” Susanne Lucić, a ne Facebooku. Napominjemo, Facebook je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja (uključujući i fotografije) može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika darivanja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici nagradnog darivanja objave kakav sadržaj/fotografije na našoj Web i Facebook stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te Organizator ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od strane bilo koje treće osobe. Također, smatrat ćemo ako su sudionici objavili bilo kakav sadržaj na našoj Web i Facebook stranici (uključujući fotografije, poruke, komentare, bilo kakve osobne podatke i sl.) da imaju sva potrebna ovlaštenja za objavu takvog sadržaja. Takvom objavom sudionici nagradnoga darivanja daju Organizatoru dopuštenje za korištenje cjelokupnog objavljenog sadržaja u marketinške i bilo koje druge komercijalne svrhe te se ujedno odriču svih materijalnih i bilo kojih drugih prava koja im po tom osnovu pripadaju.

Članak 8: Dostupnost pravila nagradnoga kviza

Pravila su objavljena na službenoj web stranici Organizatora te su dostupna svim sudionicima tijekom trajanja nagradnoga kviza.

Za eventualne sporove nastale tijekom trajanja nagradnoga darivanja “Najljepše ime za magaricu” koje nije moguće riješiti sporazumno nadležan je sud u Rijeci.

Pravila vrijede od 06.05.2024 do 11.05.2024.

Organizator darivanja: OPG “Suzi” Susanne Lucić